|
|
کدخبر: ۳۶۵۴

در واکنش به بیانیه وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادعاهای مطروحه در بیانیه نشست ۱۲۸ وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جده را دخالت در امور داخلی ایران و مردود توصیف کرد.

به گزارشامیدبه نقل از ایسنا، مرضیه افخم افزود: جمهوری اسلامی ایران حاکمیت کامل خویش بر جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را مورد تاکید قرار داده و خاطرنشان می‌کند تمامی تدابیر و اقدامات به‌عمل آمده در این جزایر همواره مبتنی بر اصول حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.

او هم‌چنین درخصوص فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌یی جمهوری اسلامی ایران گفت: این فعالیت‌ها کاملا شفاف و منطبق با قوانین بین‌المللی و در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با تاکید بر اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل حسن همجواری، احترام متقابل و دخالت نکردن در امور داخلی دیگر کشورها افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تقویت مناسبات و تامین منافع ملت‌های منطقه، از گفت‌وگوهای دوستانه با کشورهای همسایه خود در منطقه خلیج فارس استقبال می‌کند.

ارسال نظر