|
|
کدخبر: ۳۹۲۶

بیشتر کارهای اعضای گروهک منافقین، مصداق تام و تمام تلاش مذبوحانه است. یکی از این اقدامات تجمع مقابل سازمان ملل متحد است.

منافقین

ارسال نظر