|
|
کدخبر: ۸۸۷۵۵

در گزارشات رسانه های ترکیه نام محمد رجایی بعنوان شریک رضا ضراب نامبرده شده است که در واقع این فرد همان محمد رضا رجاییه است.

به گزارشامیدبه نقل از تابناک، در حالی که رضا ضراب در ترکیه وبابک زنجانی در ایراندستگیرشده و حواشی فراوانی درباره پرونده های آنها ایجاد شده است، نفر سوم این شراکت پرسود در سکوت در حال انجام معاملات خویش است.

بدست آوردن منافع مالی هزاران میلیاردی تومانی به اسم دور زدن تحریمها کسب وکار پرسودی بوده است که گروهی از نوکیسگان را به کاسبان تحریم بدل ساخته است این گروه از افراد طی ۴سال گذشته ومخصوصا دوسال اخیر به ثروتی مافوق تصور دست یافته اند.

در این میان دستگیری رضا ضراب کریدور پولشویی در ترکیه اولین حلقه دومینویی بود که با دستگیریبابک زنجانیکه نه هزار میلیارد تومان بدهی پول نفت تنها یکی از قلمهای فهرست طولانی پرونده اوست ادامه یافت واکنون این دومینو به حلقه خاموش وساکت خود رسیده است.

محمد رضا رجاییه مدیرعامل صرافی بانک سرمایه که بیشترین تبادلات پولی را با رضا ضراب داشته است. گفته می شود ثروتی که رجاییه از این راه حاصل کرده است بالغ بر صدها میلیارد تومان است.

در گزارشات رسانه های ترکیه نام محمد رجایی بعنوان شریک رضا ضراب نامبرده شده است که در واقع این فرد همان محمد رضا رجاییه است.


حلقه سوم باند زنجانی در ایران کیست؟+اسناد


حلقه سوم باند زنجانی در ایران کیست؟+اسناد

حلقه سوم باند زنجانی در ایران کیست؟+اسناد


حلقه سوم باند زنجانی در ایران کیست؟+اسناد

حلقه سوم باند زنجانی در ایران کیست؟+اسناد

ارسال نظر