|
|
کدخبر: ۹۸۴۶۶

شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده موکلم گفت که رای در مورد پرونده فاطمه هاشمی صادر شده و در حال حاضر در مرحله تایپ قرار دارد

به گزارشامیدبه نقل از ایسنا، وکیل‌ مدافعفاطمه هاشمیاز صدور رای پرونده موکلش خبر داد.

محمود علیزاده‌طباطبایی، با اشاره به گذشت یک هفته از زمان برگزاریدادگاهفاطمه هاشمی در شعبه اول دادگاه انقلاب، گفت: صبح امروز برای پیگیری پرونده به دادگاه انقلاب مراجعه کردم.

وی ادامه داد: شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده موکلم گفت که رای در مورد پرونده فاطمه هاشمی صادر شده و در حال حاضر در مرحله تایپ قرار دارد به همین دلیل از محتوای آن بی‌اطلاع هستم.

فاطمه هاشمی ششم شهریورماه سال جاری به اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به روسای قوای قضاییه و مقننه به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و حدود یک ماه بعد برای او قرار مجرمیت صادر و پرونده وی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال و در نهایت دادگاه فاطمه هاشمی روز چهارشنبه - ۱۸ دی ماه - در شعبه اول دادگاه انقلاب از ساعت ۱۰:۳۰ آغاز شد و تا ساعت ۱۲ به طول انجامید.

ارسال نظر