|
|
کدخبر: ۱۸۴۲۳۶

با افزایش قابل توجه میزان مطالعه در سطح کشور های در حال توسعه و همچنین وجود منابع های استفاده نشده و حتی منابع های ناشناس در این کشور باعث میشود افرادی که قدم در راه مطالعه گذاشتند با کمبود منبع برای مطالعه روبرو شوند.

کشور های توسعه یافته با توجه به آزمایش های میدانی در راستا بهبود بخشی به سیستم مطالعه خود در اولین قدم های خود دست به تربیت کردن نیروی انسانی کارشناس در راستای کتاب و کتاب شناسی زده اند که توانستند در سیر مطالعه سطح کشور اثر گذاری مستقیم داشته باشند.

تربیت نیروی انسانی کارشناس در کشور های در حال توسعه به دوره های زمانی طولانی و نیاز به اساتید زبده و کار آزموده دارد که برخی از کشور ها مانند:هند، ایران در مقطع تحصیلات عالی در رشته کتاب داری و کتاب شناسی سرمایه گذاری کرده است که حداقل در کلان شهر های کشور دو نشریه برای کتاب شناسی و کتاب فروشی دائر کرده و این کارشناسان در این نشریه ها مشغول به کار هستند.

با توجه به اینکه تربیت نیروی انسانی به مدت زمان قابل توجهی نیاز دارد تا بتوان به آنها در زمینه معرفی کتاب اعتماد کرد پس با این حال میتوان از افرادی که در این رشته تحصیل نکرده اند با تشکیل دوره های فشرده و آموزش بنیادی برای معرفی منابع های دسته اول و کتاب های مناسب برای هر شخص را به آنها آموزش داد تا بتوان کمبود نیرو در این بخش را جبران کرد.

در همین راستا به افرادی که علاقه مند برای فعالیت در این مسیر هستند و دسترسی به دوره های آموزشی ندارد به نکاتی که در ادامه به آنها پرداخته میشود توجه شایانی نمایند.

با توجه به نکته هایی که ذکر شد باید برخی نکات ریز تر و کاربردی تر را مورد بررسی قرار داد تا بتوان سیر معرفی کتاب و فعالیت در این راستا را عملی کرد.

1-ایجاد دو قطبی مثبت و منفی و سوق دادن ب سمت قطب مثبت:خواندن کتاب یا فیلم دیدن، کتاب خواندن یا ورزش کردن.

2-شفاف سازی دو قطبی خریدن کتاب یا مطالعه کتاب زیرا تمرکز اصلی بر مطالعه کتاب است نه خرید کتاب برای کتابخانه.

سبک مطالعه به سه دسته تقسیم میشود:

1-اشخاصی که مفهوم محور هستند:

اشخاصی که نویسنده برای آنان اهمیت اندکی دارد در مقابل مفهوم متن برای آنها بسیار با اهمیت بوده و در امر انتخاب کتاب به دشواری انتخاب میکنند ویژگی کتاب هایی که مفهوم محور :

متنی ثقیل، دارای تکلف، تیکه های ادبی باستانی و گذشته، نثر های مسجع و پر کنایه

کتاب هایی مانند: بوستان سعدی، سفر نامه ناصر خسرو، تمامی کتب های فلسفی و آشنایی با فلسفه، کتب های ادبی و سبک ادبی باستانی

2-اشخاصی که نویسنده محور هستند:

اشخاصی که پیرو سبک خاصی از نویسندگی هستند و با توجه به نویسندگی نویسنده و لحن بیان نویسنده کتاب خود را انتخاب میکنند و تا حدودی در این زمنیه سهل گیر ترن نسبت به اشخاص مفهوم محور هستند.

ویژگی کتاب های نویسنده محور:

نثری ساده و مناسب با سبک ابداعی و تقلیدی نویسنده، لحن مناسب با مفهوم، انسجام ظاهری متن در آغاز و در پایان کتاب

رابطه مستقیم متن با نویسندگی

کتاب هایی مانند: آثار جلال آل احمد، محمد علی جمال زاده، صادق هدایت و نویسندگانی که در سبک نوینسدگی مبدع و در برخی از آثار مقلدانه برخورد کردند.

3-اشخاصی که نه نویسنده محور اند و نه مفهوم محور:

این اشخاص محدوده مطالعه خود را نسبت به دو گروه دیگر محدود نکرده اند بلکه با توجه به نوع نویسندگی و همچنین نوع مفهومی که در آن به بیان آن پرداخته شده است کتابی را انتخاب میکنند و به مطالعه آن میپردازند.

کتاب های مانند: آثار دکتر مطهری، شهید بهشتی، امام موسی صدر

با توجه به این ویژگی های ذکر شده افرادی که در دسته سوم قرار دارند بهترین گزینه برای معرفی کتاب به دیگران هستند زیرا نه محدودیت دسته اول که مفهوم خوانی دارند را ندارند و نه محدودیت دسته دوم بلکه تلفیقی از این دو گروه هستند و با دیدی فراتر از دو گروه قبلی مطالعه میکنند.

با توجه به آثاری که در کشور های در حال توسعه در حال انتشار است و با پیشرفت و زایایی ادبیات هر کشور مکتب های نویسندگی در این دسته از کشور ها در حال پیشرفت است و با توجه به سرمایه گذاری بر روی رشته کتاب داری و کتاب شناسی میتوان بر روی افزایش میزان مطالعه سطح این دسته کشور ها حسابی جدید باز کرد.

پارسایوسفی کروئی

ارسال نظر

پربیننده ترین