|
|
کدخبر: ۱۳۶۵

کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات دوپینگ فدراسیون فوتبال رای خود را در خصوص محمد ایرانپوریان، بازیکن تیم تراکتورسازی اعلام کرد.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در خصوص تخلف محمد ایرانپوریان، بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز به دلیل مصرف قطره چشمی ۱% پردننیزون(براساس تجویز پزشک و با استناد به نسخه ارائه شده به کمیته پزشکی) این کمیسیون با توجه به بررسی‌ها و تحقیقات به عمل آمده مبنی بر ورود ماده ممنوعه به بدن بازیکن از طریق قطره چشمی ۱% پردننیزون و به واسطه مصرف داروی در درمان بیماری ورم ملتحمه بوده که طبق آیین نامه نیازی به درخواست TUE نیز نداشته است و بازیکن هیچ تقصیر یا غفلتی نکرده و راه ورود را هم بیان کرد است.

بر همین اساس از لحاظ انطباق موضوع با آیین نامه این کمیسیون، طبق بند ۲ ماده ۷۷ آیین نامه ملی مبارزه با دوپینگ فوتبال بازیکن را واجد استفاده از این بند خاص از ماده مرقوم دانسته و حکم ابطال محرومیت وی را صادر کرد.

رای صادره طبق آیین نامه ملی مبارزه با دوپینگ داخلی از ۱۹ تا ۲۲ خرداد قابل اعتراض در کمیسیون استیناف آرای دوپینگ فوتبال است.

ارسال نظر