|
|
کدخبر: ۱۴۶۵۴۵

بحثقرارداد برای من تمام شده است

گزینه احتمالی سرمربیگری تیم ملی امید فوتبال ایران، گفت: وقت زیادی نداریم فقط منتظر شروع کارم هستم و باید کار قرارداد با تیم ملی امید را تمام کنیم.

نلو وینگادا در گفت وگو با خبرنگار ورزشیخبرگزاری فارسدر مورد اینکه آیا حضور او در ایران به معنی نهایی شدن حضور او در تیم ملی امید ایران است، عنوان کرد: برای نهایی شدن قراردادم به ایران آمدم. هفته قبل با علی کفاشیان صحبت کردم و برای اینکه قراردادم نهایی شود به ایران سفر کردم.

وی در مورد اینکه آیا فکر می کند با تیم ملی امید قرارداد می بندد، اظهار داشت: این مسئله برای من تمام شده است. وقت زیادی نداریم فقط منتظر شروع کارم هستم و باید کار قرارداد را تمام کنیم.

وینگادا در مورد اینکه تنها به ایران آمده و آیا قرار است کمک مربی خارجی نداشته باشد، گفت: اگر قراردادم نهایی شود به کشورم باز می گردم و خیلی سریع بعد از انجام کارهایم برای شروع کار به ایران سفر می کنم و آن موقع دستیارانم هم به ایران می آیند.

انتهای پیام / ی

ارسال نظر