|
|
کدخبر: ۱۴۸۹۱۷

تکرار /

برنامه کامل مسابقات قهرمانی زیر ۱۴ سال از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد.

به گزارشگروه ورزش باشگاه خبرنگارانرقابتهای فوتبال قهرمانی زیر ۱۴ سال ایران از دهم تا بیستم مردادماه با حضور تیم های ایران، کره شمالی، عراق، کره جنوبی، عربستان، تاجیکستان، تایلند و تیمور شرقی در دو گروه در شهر همدان برگزار خواهد شد.

گروه A: ایران – عربستان سعودی – کره شمالی – تیمور شرقی

گروه B: کره جنوبی – تاجیکستان – تایلند – عراق

دوشنبه ۱۳/۵ / ۹۳


بازی اول - ایران – تیمور شرقی – ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهید حاج بابایی

بازی دوم - عربستان سعودی – کره شمالی – ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهید حاج بابایی

سه شنبه ۱۴/۵ / ۹۳

بازی سوم - کره جنوبی – عراق – ساعت ۱۶ – ورزشگاه مفتح

بازی چهارم - تاجیکستان – تایلند – ساعت ۱۹ – ورزشگاه مفتح

چهارشنبه ۱۵/۵ / ۹۳

بازی پنجم - تیمور شرقی – عربستان سعودی – ساعت ۱۶ - ورزشگاه شهید حاج بابایی

پنجشنبه ۱۶/۵ / ۹۳

بازی هفتم - عراق – تاجیکستان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه مفتح

بازی هشتم - تایلند – کره جنوبی – ساعت ۱۹ – ورزشگاه مفتح

جمعه ۱۷/۵ / ۹۳

بازی نهم - ایران – عربستان سعودی – ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهید حاج بابایی

بازی دهم - کره شمالی – تیمور شرقی – ساعت ۱۹ – ورزشگاه مفتح

شنبه ۱۸/۵ / ۹۳

بازی یازدهم - کره جنوبی – تاجیکستان – ساعت ۱۹ – ورزشگاه شهید حاج بابایی

بازی دوازدهم - تایلند – عراق – ساعت ۱۹ – ورزشگاه مفتح

دوشنبه ۲۰/۵ / ۹۲

بازی سیزدهم - تیم اول گروه A - تیم دوم گروه B – ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهید حاج بابایی

بازی چهاردهم - تیم اول گروه B - تیم دوم گروه A – ساعت ۱۹ – ورزشگاه مفتح

دیدار فینال

چهارشنبه ۲۲/۵ / ۹۲

برنده بازی شماره ۱۳ - برنده بازی شماره ۱۴ - ساعت ۱۹ - ورزشگاه شهید حاج بابایی

انتهای پیام /

ارسال نظر