|
|
کدخبر: ۱۵۰۹۰۸

در رشته والیبال دریافت اول برای اجرای تاکتیکهای در نظر گرفته شده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به همین منظور کادر فنی تیمهای والیبال در این خصوص برنامه های تمرینی ویژه ای را در نظر می گیرند.

به گزارشخبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران؛ ابتدا باید یک بازیکن برای دریافت سرویس صبرکند. بازوهایش از بدن جدا، چشمها به سرویس زن، پاها محکم و آماده حرکت در مسیر توپ باشد.


*دریافت سرویس

به محض آنکه بازیکن سرویس را دریافت کرد شما کلید موفقیت حمله تیم خود را در دست دارید. یک پاس مستقیم خوب و بلند از شما نهایت انتخابهای حمله را به پاسور خواهد داد اما اگر کیفیت پاس شما کاهش یافته انتخابهای حمله هم کاهش می یایند. مربی شما می تواند در پیشرفت تکتیکتان کمک کند ولی اجرای آن در موقعیت بازی به عهده خودتان است.

دریافت اول

۱ - آیا آماده اید؟
مطمئن شوید که برای دریافت سرویس آماده اید زمانیکه به موقعیت دریافت خود می روید یک چشمتان به سرویس زن باشد. با بحثپیرامون آخرین رفت و برگشت توپ کارتان را خراب نکنید.
۲ - آخرین بار چه اتفاقی افتاد؟
با توجه به بازیکنی که توپ را به طرف شما سرویس می زند سعی کنید ویژگیهای سرویس را به یاد آورید. آیا همه سرویس ها به قسمت مشابهی از زمین آمده اند؟

۳ - دیدگاه روشنی داشته باشید
اطمینان حاصل کنید که دیدگاه روشنی از سرویس دارید به ویژه اگر در خط دریافت هستید که شامل کار گروهی بازیکنان با هم است.

۴ - به پاها و شانه ها نگاه کنید
مسیر پاها و شانه های سرویس زن را چک کنید چرا که معمولا مسیر سرویس را تعیین می کنند.

۵ - به پاسور خودتان نگاه کنید
مطمئن شوید می دانید آنها برای وضعیت پاس دادن چه مسیری اتخاذ خواهند کرد و نیز چه پاسی به هر یک از مهاجمین می دهند.

۶ - خجالت نکشید، در خواست توپ کنید
وقتی توپ سرویس به بلندترین نقطه رسید توپ را درخواست و به منطقه ای که می خواهید توپ را بازی کنید حرکت نمایید. اگر بازیکن دیگری درخواست توپ کرد به منطقه خود حرکت و او را پوشش دهید تا توپ را خراب نکند.

۷ - زاویه بگیرید
شما باید زاویه پاس را به سمت پاسور تغییر دهید بنابراین سعی کنید قبل از بازی خود را به منطقه استقرارتان برسانید.

۸ - سازگار باشید
سرویس ها می تواند در آخرین لحظه شیب برداشته و تغییر مسیر دهند بنابراین تصور نکنید که برای تماس با توپ وضعیت بدن و دست و زمین درستی دارید و برای خرین تصمیم گیری در آخرین لحظه آماده باشید.

۹ - ارتباط چشمی پیدا کنید.
به محض شروع پاس خود روی نقطه تماس تمرکز کنید. شما باید از نظر ذهنی به خوبی وضعیت بدنی روی نقطه پاس تمرکز کنید.

۱۰ - کمک کردن
شما تصمیم ندارید هر سویس را بازی کنید ولی باید برگردید و با دریافت کننده رو به رو شوید بنابراین اگر انها با توپ بد بازی کنند شما آماده اید تا آن را به جریان بازی برگردانید.

انتهای پیام /

ارسال نظر

پربیننده ترین