|
|
کدخبر: ۱۵۸۶۴۱

کمترین دریافتی صفر تومان، بیشترین دریافتی ۳۰۰ میلیون!

کمیته ملی المپیک مبلغ ۵ میلیارد تومان را بین فدراسیون ها تقسیم کرد.

به گزارشخبرگزاری فارس، مسئولان کمیته ملی المپیک قرار بود پیش از سال جدید مبلغی از بودجه سال ۹۲ را دریافت کنند. این مبلغ که ۵ میلیارد تومان است در اختیار کمیته ملی المپیک قرار گرفت و این کمیته هم روز گذشته و امروز این بودجه را به فدراسیون ها تزریق کرده است.

البته مسئولان مالی کمیته ملی المپیک برای این بودجه فرمولی را تعریف کردند و این بودجه تزریق شد بنابراین به بعضی از فدراسیون ها بودجه ای تعلق نمی گیرد و بیشترین مبلغ نیز ۳۰۰ میلیون تومان بوده که به یک فدراسیون واریز شده است.

با توجه به اینکه در سال ۹۲ اعتبارات مشخصی برای فدراسیون ها تعریف شده بود بعضی از فدراسیون ها حدود ۸۰ درصد از بودجه اختصاص داده شده خود را تحویل گرفته بودند، در مقابل برخی فدراسیون ها مبلغی بسیار کم دریافت کرده بودند، همین موضوع باعثشد تا بودجه ۵ میلیاردی که در اختیار کمیته قرار گرفته به برخی از فدراسیون ها بودجه ای تزریق نشود.

انتهای پیام / ی

ارسال نظر