|
|
کدخبر: ۱۷۱۷۶

اگر ستاد تخلفات حرفه ای محروم کرده که مغایر با قانون و حتی اساسنامه فدراسیون است و اگر کمیته انضباطی محروم کرده، طبق آیین نامه انضباطی آرا باید توسط نبی ابلاغ شود.

به گزارشامیدبه نقل از گل - اعلام رای موقت درباره پرونده موسوم به «سوت ناپاک» دارای ابهاماتی حقوقی است. امروز افرادی مانند دایی و قهرمانی و… به دعوت کدام کمیته به فدراسیون رفتند؟
آنچه محرز است ستاد تخلفات حرفه ای آنها را دعوت کرده و در نهایت هم علیپور آرا را اعلام نموده است. سئوال اصلی و ابهام بزرگ داستان همین جاست. خود علی پور روز جمعه به ورزش و مردم گفت «ما حق صدور رای نداریم و کارهای تحقیقاتی پرونده را انجام می دهیم بعد کمیته انضباطی رای می دهد کما اینکه در پرونده تبانی لیگ یک هم اینگونه عمل شد» حالا امروز چه کسی قهرمانی و دیگران را محروم کرد؟
اگر ستاد تخلفات حرفه ای محروم کرده که مغایر با قانون و حتی اساسنامه فدراسیون است و اگر کمیته انضباطی محروم کرده، طبق آیین نامه انضباطی آرای آن کمیته باید توسط دبیرکل فدراسیون(نبی) امضا و ابلاغ شود.

ارسال نظر