|
|
کدخبر: ۱۷۳۰۹۳

ضمن تاییدخبردوپینگ یکی ازوزنه برداران نوجوان؛

رییس فدراسیون وزنه برداری گفت: این دومین باری است که نادو آزمایش دوپینگ وزنه برداران ایران را منفی اعلام می کند، اما یک ماه بعد نمونه های گرفته شده مثبت اعلام می شود.

به گزارش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران وبه نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، حسین رضازاده ضمن تأیید خبر دوپینگ مهدی فروتن گفت: سیستم آزمایشگاه های وادا(ستاد بین المللی مبارزه با دوپینگ) همه ساله در هر حال تغییر و پیشرفت است. به عنوان مثال همین استارانازول زمانی فقط تا سه ماه در بدن ورزشکار می ماند، اما الان تا شش ماه را هم نشان می دهد. این موضوع می طلبد تا مربیان با آگاهی و دقت نظر بیشتر عملکرد ورزشکاران را زیر نظر بگیرند تا شاهد مواردی از این دست نباشیم.

رضازاده افزود: البته در شرایطی که برای رده های سنی نوجوانان و جوانان، امکان برگزاری اردوهای بلندمدت وجود ندارد صداقت داشتن ورزشکار هم خیلی مهم است. مربی اگر نداند ورزشکارش در خارج از اردو از چه مکمل ها و داروهایی استفاده کرده است، نمی تواند درباره او تصمیم درست بگیرد. در این میان خود مربیان هم باید هوشیار باشند و درباره اطلاعاتی که از ورزشکاران می گیرند بیشتر تحقیق کنند.

رئیس فدراسیون وزنه برداری در پایان با اشاره به اینکه ماموران نادو یک ماه قبل از اعزام اعضای تیم نوجوانان به تایلند از همه آنها آزمایش دوپینگ گرفته بودند، خاطرنشان کرد: این دومین باری است که نادو آزمایش دوپینگ وزنه برداران ایران را منفی اعلام می کند، اما یک ماه بعد نمونه های گرفته شده از آنها در جریان رقابت های آسیایی مثبت اعلام می شود. در این زمینه باید با مسئولان فدراسیون پزشکی هم صحبت کنیم و علت را جویا شویم.

به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، حسین رضازاده ضمن تأیید خبر دوپینگ مهدی فروتن گفت: سیستم آزمایشگاه های وادا(ستاد بین المللی مبارزه با دوپینگ) همه ساله در هر حال تغییر و پیشرفت است. به عنوان مثال همین استارانازول زمانی فقط تا سه ماه در بدن ورزشکار می ماند، اما الان تا شش ماه را هم نشان می دهد. این موضوع می طلبد تا مربیان با آگاهی و دقت نظر بیشتر عملکرد ورزشکاران را زیر نظر بگیرند تا شاهد مواردی از این دست نباشیم.

رضازاده افزود: البته در شرایطی که برای رده های سنی نوجوانان و جوانان، امکان برگزاری اردوهای بلندمدت وجود ندارد صداقت داشتن ورزشکار هم خیلی مهم است. مربی اگر نداند ورزشکارش در خارج از اردو از چه مکمل ها و داروهایی استفاده کرده است، نمی تواند درباره او تصمیم درست بگیرد. در این میان خود مربیان هم باید هوشیار باشند و درباره اطلاعاتی که از ورزشکاران می گیرند بیشتر تحقیق کنند.

رئیس فدراسیون وزنه برداری در پایان با اشاره به اینکه ماموران نادو یک ماه قبل از اعزام اعضای تیم نوجوانان به تایلند از همه آنها آزمایش دوپینگ گرفته بودند، خاطرنشان کرد: این دومین باری است که نادو آزمایش دوپینگ وزنه برداران ایران را منفی اعلام می کند، اما یک ماه بعد نمونه های گرفته شده از آنها در جریان رقابت های آسیایی مثبت اعلام می شود. در این زمینه باید با مسئولان فدراسیون پزشکی هم صحبت کنیم و علت را جویا شویم.

- See more at: http: / / www. farsnews. com / newstext. php? nn = ۱۳۹۳۰۲۱۸۰۰۰۷۷۹#sthash. pKpIwQTn. dpuf

ارسال نظر