|
|
کدخبر: ۱۷۷۹۸۵

سردار آزمون در کاری خیر خواهانه پیراهن خود را به نفع کودکان سرطانی به حراج گذاشت.

به گزارش امید نیوز به نقل از کاپ، در این حراجی پیراهن شماره ۲۰ باشگاه روستوف با قیمتی نزدیک به ده میلیون تومان به نفع کودک سرطانی در حراج فروخته شد. این پیراهن متعلق به سردار آزمون مهاجم آماده این روزهای فوتبال کشورمان است.

کار خیر خواهانه سردارآزمون میتواند هم در محبوبیت خود و هم در برداشت های مثبت از کشور ایران در مجامع بین المللی تاثیر خوبی داشته باشد علاوه بر نیت زیبایی که خودش داشته است.

ارسال نظر