|
|
کدخبر: ۱۷۸۸۷۷

رشید مظاهری در پستی در اینستاگرامش اعتراض خود را به حسن ریوندی و شهریاری نشان داد.

به گزارش سرویس ورزشی امید نیوز، چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی اقای ریوندی و شهریاری با توهینی به اقوام لر که به شکل جوک و زدن کنایه هایی در مورد این اقوام، اعتراضات زیادی را برانگیختن وموجب هجمه های فراوان علیه خود شدند، یکی از افرادی که به این مسئله واکنش نشان داد رشید مظاهری دروازه بان حال حاضر ذوب آهن است که امروز در پستی در اینستاگرامش به شدت به این مسئله اعتراض کرده.

اعتراض او بدین شرح است: در جواب توهین اقای حسن ریوندی و شهریاری به قوم بزرگ و با اصالت لر، ما لرها مرز نشین نبودیم، مرزها آنقدر عقب آمدند تا به ما تکیه کردند.

اصالتمان را موزه ها فریاد میکشند..
اگر از تاریخ نشان مرا خواهی، خواهد گفت پدرانم همه اهل سخاوت بودند…
وبرادرانم شیردلانی …که درسخت ترین نبردها خم به ابرونیاوردند…
ازدشمن هم سراغ بگیری
خواهد گفت:؛ لُرها؛ مَرد مُردند.

حالا باید دید این واکنش تند چه پیامد هایی دارد.
.

ارسال نظر