|
|
کدخبر: ۲۹۵۴

باشگاه پرسپولیس تهران پس از خرید هواپیمای اختصاصی برای سفرهای ورزشی باشگاه، از کاپیتان هوشنگ شهبازی قهرمان ملی ایران برای همکاری دعوت به عمل آورد.

ارسال نظر