|
|
کدخبر: ۴۳۰۶۹

در مراسم افتتاح فستیوال مدارس فوتبال بی نظمی بسیار زیادی وجود داشت.

به گزارشامیدبه نقل ازفارس، بی نظمی بسیاری در مراسم افتتاح فستیوال مدارس فوتبال به وجود آمده است. در بخش های مختلف این مراسم بی نظمی و ناهنماهنگی هایی وجود داشت.

هنگامی که بلاتر قصد داشت در این مراسم صحبت کند در ابتدا رو به حضار کرد و گفت نمی‌دانم برای افرادی صحبت کنم که مقابل من ایستاده‌اند و یا برای کودکانی که در پشت سر من قرار دارند. این در حالی بود که کودکان از پشت سر بلاتر رفته بودند و هنگامی که رئیس فدراسیون جهانی فوتبال به پشت خود نگاه کرد دید که کسی نیست!

همچنین مجری برنامه در جریان مراسم اعلام کرد که می‌خواهند بادکنک‌ها را به هوا بفرستند، این در حالی بود که حدود ۱۰ دقیقه پیش از آن بادکنک‌ها فرستاده شده بود.

پس از افتتاح این فستیوال توسط بلاتر حضاری که در آکادمی حضور داشتند همگی به داخل زمین چمن رفتند و بی نظمی در مراسم بیشتر شد.

در پایان مراسم بچه های مدرسه فوتبال اصرار زیادی به گرفتن عکس با کارلوسکی‌روشداشتند، آن ها به سمت سرمربی تیم ملی هجوم بردند و هرج و مرج زیادی به وجود آمد که حتی نزدیک بود لباس سرمربی تیم ملی پاره شود پس از آن حراست مجموعه آمد و مدارس فوتبال را منظم کرد که کی‌روش با هر مدرسه فوتبال عکسی به صورت یادگاری بگیرد.

ارسال نظر