|
|
کدخبر: ۸۸۰۸۸

مراسم تولد شوماخر درشرایطی برگزارشد که وی درحال حاضر با مرگ دست و پنجه نرم می کند.

به گزارشامیدبه نقل از عرش نیوز، دوستداران و طرفداران میشائیل شوماخر قهرمان افسانه ایرقابتهای اتومبیبلرانی فرمول یک، تولد ۴۵ سالگیورزشکارمحبوب خود را با جمع شدن مقابل بیمارستان محل درمان این اتومبیلران جشن گرفتند.

آنها با روش کردن شمع و برگزاری مراسم نیایش برای بهبودی شوماخر دعا کردند. مراسم تولد شوماخر درشرایطی برگزارشد که وی درحال حاضر با مرگ دست و پنجه نرم می کند.

در این حال پزشکان معالج شوماخر درباره آخرین وضعیت وی توضیح دادند. پروفسور ژانو فرانسوا پاین بعد از جراحی دوم روی مغز وی اصرار دارد که هنوز زود است که از بهبودی وی صحبت کرد.

ارسال نظر