|
|
کدخبر: ۹۸۴۷۰

سعید مظفری زاده دربی ۷۸ را سوت می زند.

به گزارشامیدبه نقل از ایسنا، سعید مظفری زاده قضاوت هفتادو هشتمیندربیپایتخت را بر عهده خواهد داشت. این اتفاق در حالی افتاده است که حسن کامرانی فر و سعید علی نژادیان کمک های مظفری زاده در این بازی خواهند بود. همچنین فریدون اصفهانیان نظارت بر این بازی را بر عهده دارد.

دربی هفتاد و هشتم روز جمعه ساعت ۱۴.۳۰درورزشگاه آزادیبرگزار خواهد شد.

ارسال نظر