|

سازمان مجاهدین انقلاب :

  • جزئیات آزادی زندانیان امنیتی

    آزادی مشروط، مرخصی و پایان دوران محکومیت دلیل آزادی برخی زندانیان جرایم امنیتی در روز چهارشنبه بود.

  • و نه مشارکتی و سازمان مجاهدینی

    زیباکلام درباره اینکه اوایل خرداد گفته بود «حتی با وجود حمایت هاشمی و خاتمی از روحانی، اصلاح‌طلبان از روحانی حمایت نخواهند کرد و حسن روحانی را اصلاح‌طلب نمی‌دانم» توضیح داد.

  • استفاده از چتر عارف برای احیای دو حزب منحله

    اعضای افراطی دو حزب منحله مشارکت و سازمان مجاهدین(انقلاب) عارف را فاقد ظرفیت تشکیل حزب می‌دانند اما ایجاد حزب از سوی وی را فرصتی برای تجدید فعالیت‌های ساختارشکنانه خود تلقی می‌کنند.