|

خارک :

  • ناو لجستیکی خارک غرق شد

    ناو لجستیکی «خارک» که از یک ماموریت آموزشی چند روزه در آب‌های آزاد بازمی‌گشت؛ روز چهارشنبه‌12 خرداد پس از آن که 20 ساعت در آتش سوخت؛ با وجود تلاش همه جانبه و استفاده از امکانات دریایی به دلیل گسترش آتش در بخش‌های مختلف در آب‌های منطقه‌ی جاسک و در دریای عمان آرام گرفت. خوشبختانه 400 سرنشین ناو که دانشجویان نداجا هم در میان آن‌ها بودند همگی قبل از غرق شدن ناو به سلامت خارج شدند.