|

رای دادن :

  • پویش مسجدی‌ها برای رأی اولی‌ها
  • رای دادن حق است یا تکلیف ؟

    علی اکبری پژوهشگر حوزه حقوق عمومی، انتخابات بعنوان مهم‌ترین عرصه حضور مردم در صحنه تصمیم گیری برای تعیین سرنوشت خویش در جوامع مردم سالار شناخته می‌شود، در نتیجه، انتخاب کاندیدای مورد نیاز برای تصدی مسئولیت‌ها اهمیتی معادل تعیین آینده یک نظام و مملکت را دارد.