|

طبی :

  • " قابلیت زوم " در چشم انسان!

    این لنز طبی هوشمند به دوربین دیجیتالی و سیستم های پیشرفته خود بینایی را به افراد نابینا بازمی گرداند و به آنها کمک می کند علاوه بر مشاهده فضای پیرامون، اطلاعات قابل ملاحظه ای را برای حرکت و زندگی در اختیار داشته باشند.