|

مدرنیته :

  • فجایع امروز جهان به علم و تکنولوژی مدرن ارتباط دارد

    طبیعتِ هیچ چیز دست نخورده باقی نمانده، نه طبیعت بیرون و نه طبیعت درون،نه طبیعت آسمان و زمین و نه طبیعت انسان و حیوان.

  • صندوق پس انداز خانواده + عکس

    خبرگزاری تسنیم: ذخیره سازی مازاد مایحتاج مورد نیاز یک خانواده یک «اصل» فراموش شده در سبک زندگی مدرنیته است. آیا در زندگی مدرنیته مفاهیمی مانند «صرفه جویی» و «ذخیره سازی» هم معنایی دارد؟