|

موکب :

  • امسال اربعینی متفاوت

    با توجه به نزدیک شدن بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و مشکلات موجود در حوزه سلامت،جدا از موکب های طعام دهی،موکب های پزشکی کارگشا خواهد بود.