|

نادر طالب زاده :

  • جزئیات فوت نادر طالب زاده/ترور بیولوژیک یا مرگ طبیعی

    نادر طالب زاده از مهم ترین کارگردانان و فعالان فرهنگی جبهه انقلاب روز جمعه اردیبهشت 1401 در تهران به دلیل عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت. این فیلم ساز بزرگ سالها قبل اذعان داشت که در مسافرتی که به عراق داشته دچار ترور بیولوژیک شده است.