|

هاریس :

  • انتقال قدرت + فیلم

    بایدن، اولین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که در زمان ریاست جمهوری، به 79 سالگی می‌رسد.