|

پرونده وکالت :

  • وکالت کسب و کارنیست

    نکته‌ای که درطرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مشاهده می‌شود،تهدید به‌نقض استقلال نهاد وکالت‌ و مداخله در امور است.