|

پیونگ یانگ :

  • موشک ما فوق صوت

    پیونگ یانگ در حال توسعه زرادخانه خود با مذاکرات خلع سلاح هسته ای است که از سال 2019 متوقف شده است.