|

پیکر شهید مرتضی کریمی :

  • خداحافظ فرمانده

    مراسم تشییع پیکر شهید مرتضی کریمی امروز17شهریور ماه در تهران برگزار شد.