|

کاملا :

  • افت محسوس رونالدو با توجه به آمار

    رونالدوی ۳۲ ساله دیگر آن رونالدویی نیست که خیلی ها از او انتظار داشتند و این در آمارهایش در مقایسه با سال پیش کاملا مشهود است.

  • عکس / ساختمان کاملا گردان

    برج دینامیکی دبی - Rotating Tower - که دارای ۴۲۰ متر و ۸۰ طبقه می باشد، اولین ساختمان کاملا گردان در دنیا می باشد که هر طبقه به طور جداگانه میچرخد.