|

کم آبی :

  • بحران آب در کشور، کشت آزاد برنج

    رضاابوالقاسمی دانشجوی دکتری و پژوهشگر برتر رشته کشاورزی،کمبود آب در کشور یک بحران جدی است. سهم کشور ما از منابع آب دنیا کمتر از یک درصد است و جزء مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان هستیم. در حال حاضر مشکلات ناشی از کمبود آب در کشور روز به روز در حال بحرانی شدن است بطوریکه قبل از وقوع تابستان 1400 مردم شاهد روند قطع برق بصورت دوره­ای در برخی شهرهای کشور از جمله پایتخت هستند.

  • مسئول جبران خسارات ناشی از قطع برق کیست

    طاهر حبیب‌زاده، استاد حقوق دانشگاه امام صادق یادداشتی درباره قطعی‌های ناگهانی اخیر برق مکتوب نمود.