|

یوسف پیامبر :

  • زلیخا، نمود امید و  انتظار

    بازیگر نقش زلیخا گفت، اگر شرایط درستی و فیلمنامه خوبی باشد کار خواهم کرد اما شرایط روز به روز سخت تر می شود.