|
  • چرا هزاران کرد عراقی جان خود را برای رسیدن به اروپا به خطر می اندازند؟

    کردهای عراق از بیکاری بالا، فساد گسترده، خدمات ضعیف شکایت دارند.

  • انگلیس داروی GSK را برای درمان کووید تأیید کرد

    داروی سوترویمب گلاکسو اسمیت کلاین برای درمان افرادی که در معرض خطر ابتلا به کرونا هستندتأیید شد.

خط داغ

عناوین اخبار