|
  • راهکار کشورهای مختلف درحفاظت از حقوق کودکان در فضای مجازی

    ملیحه ابوالقاسمی کارشناس حقوقی، موضوع صیانت از حقوق کودک و نوجوان در فضای مجازی، مسئله‌ای مهم و در خور توجه است که…

  • آخرین معرفی سازمان بهداشت جهانی درباره کرونا و علائم کرونا

    کرونا و علاوم کرونا به مسئله اول مردم ایران و جهان تبدیل شده است. اما در این بین برخی از کرونا هم کاسبی می کنند و با…

عناوین اخبار