|
|
کدخبر: ۱۰۵۱۴۷

نگرش جامعه به زندانیان نیاز به اصلاح دارد و اصحاب رسانه، هنرمندان و نخبگان در تغییر نگرش جامعه نقش اساسی و کلیدی دارند.

به گزارشامیدبه نقل از ایرنا، مطهر نژاد در این دیدار تاکید کرد که نگرش جامعه بهزندانیاننیاز به اصلاح دارد و اصحاب رسانه، هنرمندان و نخبگان در تغییر نگرش جامعه نقش اساسی و کلیدی دارند.

مجیدیکارگردان و مستند ساز در کارنامه خود ساخت فیلم هایی مانند بچه های آسمان، رنگ خدا، انفجار، هودج، روز امتحان و آخرین آبادی را ثبت کرده و دارای جوایزی از جشنواره های فیلم فجر است.

ارسال نظر