|
|
کدخبر: ۱۰۷۷۶۳

شماره پیامک مرکز نظارت همگانی ناجا از۳۰۰۰۱۹۷ به ۱۱۰۱۹۷تغییر یافت.

به گزارشامیدبه نقل از پایگاه خبری پلیس، مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی(۱۹۷) اعلام کرد: شمارهپیامک۳۰۰۰۱۹۷

که یکی از ابزارهای دریافت پیام های مردمی در خصوص عملکردپلیسبه این سامانه نظارتی است به شماره ۱۱۰۱۹۷تغییر یافته است.

مردمی می توانند هرگونه انتقاد و پیشنهاد را در ارتباط با فعالیت های پلیس به شماره مزبور پیامک کنند.

ارسال نظر