|
|
کدخبر: ۱۰۸۱۱۳

شوخی بیجا حادثه ای خونین آفرید

مادر نرگس برای قاتل دخترش درخواست قصاص کرد.

به گزارشامیدبه نقل از عرش نیوز، پسر جوان که هنگام شوخی با اسلحه شکاری دخترخاله‌اش را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود در دادگاه کیفری پای میز محاکمه قرار گرفت.

مهدیمتهماست ۱۶ آذرماه سال گذشته دخترخاله خود به نام نرگس را با شلیک اسلحه شکاری به قتل رسانده است.

در جلسه محاکمه متهم که در شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس برگزار شد نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست، گفت: با توجه به محتویات پرونده ارتکاب قتل عمد از سوی متهم محرز بوده و برای وی درخواست مجازات قانونی را دارم.

سپس همسر مقتول در جایگاه قرار گرفت و با طرح شکایت، گفت: من و همسرم برای گردش از تهران به شیراز رفته بودیم. در خانه خاله همسرم بودیم که متوجه شدم نرگس با اسلحه مجروح و به بیمارستان منتقل شده است.

خودم را بهبیمارستانرساندم که در آنجا اعلام کردند همسرم به علت شدت جراحات جان باخته است. مادر نرگس نیز برای قاتل دخترش درخواست قصاص کرد.

قاضی عرفانی زاده رئیس دادگاه سپس از متهم خواست به دفاع از خود بپردازد که مهدی بعد از قرار گرفتن در جایگاه، گفت: روز حادثه من اسلحه شکاری متعلق به پدرم را به سمت نرگس گرفته و به شوخی گفتم می‌خواهی شلیک کنم؟ او هم در جواب گفت شلیک کن.

تصور می‌کردم اسلحه خالی است به همین خاطر ماشه را چکاندم که گلوله ای شلیک شد و به نرگس اصابت کرد. من قصد کشتن او را نداشتم و این حادثه به خاطر یک شوخی رخ داد.

در ادامه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد عمل موکلش از مصادیق قتل غیرعمد است. پس از آخرین دفاعیات متهم، قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.

ارسال نظر