|
|
کدخبر: ۱۱۳۰۷۶

آزمون برای ‌۱۳۶ کد رشته‌‌ امتحانی‌ در نوبت صبح و بعدازظهر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه‌ ۱۶،۱۷ و ۱۸ بهمن‌ماه ۹۲ و براساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار می شود.

به گزارشامیدبه نقل از مهر، جزئیات تاریخ‌، محل‌ رفع نقص کارت و برگزاری‌ آزمون‌ ورودی تحصیلات‌ تکمیلی‌(دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ ۱۳۹۳ و همچنین‌ نوزدهمین دوره المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ کشور اعلام شد.

آزمون برای ‌۱۳۶ کد رشته‌‌ امتحانی‌ در نوبت صبح و بعدازظهر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه‌ ۱۶،۱۷ و ۱۸ بهمن‌ماه ۹۲ و براساس اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی مربوط برگزار می شود.

داوطلبان‌ متقاضی‌ هر یک‌ از کدرشته‌های امتحانی‌ لازم‌ است‌ به نشانی مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون مراجعه کنند.

کارت شرکت در آزمون حاوی اطلاعات ثبت‌نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمونداوطلباناز روز یکشنبه ۱۳ بهمن ماه برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان به آدرس www. sanjesh. org قرار خواهد گرفت. داوطلبان لازم است براساس مشخصات شناسنامه‌ای(نام‌، نام‌خانوادگی، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامی(شماره پرونده و کد رهگیری) نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصلکارت ملیو یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است و کلیه داوطلبان باید شخصاً برای پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.

آندسته از داوطلبانیکه علاوه بر کد رشته امتحانی اصلی متقاضی شرکت در یکی از ۶۶ کدرشته امتحانی به عنوان رشته امتحانی دوم نیز بوده‌اند، باید کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی دوم خود را نیز از سایت این سازمان پرینت و به آدرس حوزه امتحانی مندرج بر روی کارت مراجعه کنند.

برگزاری ۸ رشته منحصرا در تهران / یک رشته منحصرا در قم و مشهد / صدور کارت ۶ کدرشته امتحانی توسط دستگاههای اجرایی

آزمون‌ کدرشته‌‌های امتحانی ۱۱۲۹(زبان و ادبیات اردو)، ۱۱۵۴(مطالعات دفاعی استراتژیک)، ۱۱۵۵(اطلاعات استراتژیک)، ۱۱۵۶(آماد)، ۱۱۵۷(مدیریت بحران)، ۱۲۸۷(مهندسی طراحی محیط زیست)، ۱۳۵۶(نمایش عروسکی) و ‌‌۱۳۶۰(مجموعه موسیقی‌)، منحصراً در شهرستان تهران‌ برگزار خواهد شد و داوطلبان‌ هریک از کد‌رشته‌های امتحانی مذکور ضرورت‌ دارد براساس‌ آدرس و تاریخ مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون به حوزه امتحانی مربوط در شهرستان تهران مراجعه کنند.

آزمون کدرشته امتحانی ۱۱۵۲(مجموعه مدرسی الهیات و معارف اسلامی) منحصراً در شهرهای مقدس مشهد و قم برگزار می‌شود. لذا حوزه امتحانی داوطلبان این کدرشته امتحانی با توجه به استان محل اقامت آنان(براساس تقاضانامه ثبت‌نامی تکمیلی توسط داوطلبان) تعیین شده است و لازم است این داوطلبان با توجه به آدرس درج شده بر روی کارت شرکت در آزمون خود به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

محل برگزاری آزمون برای ۶ کدرشته امتحانی شامل کدرشته‌های امتحانی ۱۱۴۷،۱۱۴۹‌، ‌۱۱۵۰‌، ۱۱۵۱،۱۱۵۳و‌ ۱۱۵۸ که ثبت‌نام آنها توسط دستگاههای اجرایی ذیربط و با هماهنگی این سازمان صورت گرفته در شهرستان تهران خواهد بود و از طریق اطلاعیه‌ای که هریک از ارگانهای ذیربط صادر می کند، آزمون این کدرشته‌ها در تاریخ های پیش‌بینی شده برگزار خواهد شد. برای این دسته از داوطلبان کارت شرکت ‌در ‌آزمون از طریق سایت سازمان صادر نشده است.

جزئیات دریافت کارت المپیاد علمی دانشجویی

اولین مرحله آزمون نوزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی(کد ۱۱۰۱)، مجموعه علوم اقتصادی(کد ۱۱۰۵)، الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث(کد۱۱۱۱)، مجموعه علوم تربیتی ۱(کد۱۱۱۷)، مجموعه حقوق(کد ۱۱۲۶)، مجموعه شیمی(کد۱۲۰۳)، فیزیک(کد۱۲۰۴)، مجموعه زیست شناسی(کدهای ۱۲۰۶،۱۲۱۳ و ۱۲۱۴)، مجموعه آمار(کد۱۲۰۷)، مجموعه ریاضی(کد۱۲۰۸)، مجموعه مهندسی برق(کد۱۲۵۱)، مجموعه مهندسی شیمی(کد۱۲۵۷)، مجموعه مهندسی عمران(کد۱۲۶۴)، مجموعه مهندسی مکانیک(کد۱۲۶۷)، مجموعه مهندسی کامپیوتر(کد۱۲۷۷)، مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات(کد۱۳۰۳) و طراحی صنعتی(کد۱۳۶۲) برگزار می شود.

با توجه به برگزاری همزمان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۳ با این مرحله از نوزدهمین دوره المپیاد، آن دسته از داوطلبانی که منحصراً متقاضی شرکت در آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور شده‌اند، لازم است براساس برنامه زمانی اعلام شده برای هریک از رشته‌های مذکور، در آزمون رشته امتحانی دوره کارشناسی ارشد مربوط شرکت کنند همزمان باید با سایر داوطلبان کد رشته های مربوط از تاریخ ۱۳ بهمن به سایت اینترنتی سازمان مراجعه و نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

نحوه رفع نقص کارت شرکت در آزمون

چنانچه‌ زبان‌ خارجی‌ مندرج‌ در کارت‌ شرکت در آزمون داوطلبی با زبان‌ خارجی‌ وی‌ در ثبت‌نام‌ اینترنتی انجام شده، مغایرت‌ دارد، یا در رابطه با معلولیت(نابینا، ناشنوا و معلول) اختلافی مشاهده می‌شود، ضروری است از روز دوشنبه ۱۴ بهمن از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه‌های مربوطه که در سایت سازمان درج شده، مراجعه کنند.

درصورتیکه‌ در رابطه‌ با سایر مندرجات‌ کارت شرکت در آزمون از جمله نام رشته تحصیلی، نام محل تحصیل و معدل دوره کارشناسی(معدل براساس مفاد بند «ه» مندرج در این اطلاعیه) و با توجه‌ به‌ ثبت‌نام اینترنتی انجام شده، اشکالی‌ مشاهده‌ می‌شود، لازم است جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ ۱۸ بهمن منحصراً به سایت اینترنتی سازمان قسمت ویرایش اطلاعات کارت مراجعه و از آن طریق اقدام شود.

داوطلبان شرکت‌کننده چنانچه متقاضی اعمال بند مربوط به گزینش در رشته‌های دانشگاه پیام‌نور و موسسات غیرانتفاعی می‌باشند لازم است نسبت به پرداخت مبلغ ۵۸.۰۰۰(پنجاه و هشت هزار) ریال بصورت الکترونیکی از طریق سایت سازمان اقدام کرده و سپس بند مربوط را در قسمت ویرایش علامتگذاری کنند.

داوطلبانی که موفق به مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون خود نشوند ضرورت دارد برای پیگیری موضوع در زمانهای اعلام شده به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رنفع نقص مطابق جدول شماره دو مراجعه نمایند.

انتشار کارنامه و فرم انتخاب رشته از نیمه دوم اردیبهشت ۹۳

پس‌ از برگزاری‌ آزمون‌ و تصحیح‌ اوراق‌، کارنامه کلیه‌ داوطلبان‌ شرکت‌ کننده‌ درآزمون‌ هریک‌ از کد رشته‌های‌ امتحانی‌، بنحو مقتضی و در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال ۹۳ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور در اختیار داوطلبان قرار داده‌ خواهد شد. آن دسته از داوطلبانیکه مجاز به انتخاب رشته شوند، حق انتخاب کد رشته محل و یا رشته محلهای مربوط از کد رشته امتحانی مجاز یا کد رشته‌های امتحانی مجاز را خواهند داشت.

ارسال نظر