|
|
کدخبر: ۱۴۶۱۴۹

شرکت عمران پردیس میزان افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر در شهر پردیس را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت عمران پردیس اعلام کرد: در راستای اجرای دستورالعمل شماره(۳) ابلاغی به شماره ۸۴۲۸/۹۲ / ص / ۲۱۰۰ مورخ ۲۵ دی ۹۲ و الحاقیه شماره ۹۷۸۳/۹۲ / ص / ۲۱۰۰ مورخ ۱۶ اسفند سال ۹۲ در خصوص مابه التفاوت هزینه های پروژه های مسکن مهر بدینوسیله به آگاهی متقاضیان مسکن مهر فاز۹ می رساند؛ برای انجام پروژه های فاز۹ و تحویل واحد مقتضی مطابق جدول زیر نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام نمائید.

مبلغ مابه التفاوت(ارقام به ریال)

تعداد واحد

نام پروژه

ردیف

۴۰،۰۰۰، ۰۰۰

۷۹۲

آفاق سپهر خرم

۱

۳۰،۰۰۰، ۰۰۰

۵۰۰

بتن نما مستحکم روز

۲

۳۰،۰۰۰، ۰۰۰

۳۸۴

ساتراپ –فاز۹

۳

۴۹،۰۰۰، ۰۰۰

۴۱۸

پیوندگران امید

۴

۴۶،۰۰۰، ۰۰۰

۴۹۸

هسا - فاز ۹

۵

۲۵،۰۰۰، ۰۰۰

۷۲

دیماس شرق

۶

۶۵،۰۰۰، ۰۰۰

۲۸۸

سازه کاران ایلام

۷

۶۸،۰۰۰، ۰۰۰

۸۰

لیان سازه لیلان

۸

۵۵،۰۰۰، ۰۰۰

۱۱۰

سهند

۹

۵۵،۰۰۰، ۰۰۰

۱۵۴

آتیه سازان تخت جمشید

۱۰ارسال نظر