|
|
کدخبر: ۱۴۶۵۰۵

اختصاصی تسنیم / با بخشنامه جدید رئیس سازمان مالیاتی

خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی با تاکید بر اینکه سازندگان مسکن مهر از پرداخت مالیات معاف هستند، تصریح کرد، حتی در مواردی که مالیات علی الحساب دریافت شده باشد، باید معافیت مذکور اعمال گردد.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، علی عسکری در بخشنامه خود خطاب به ادارات کل امور مالیاتی کشور آورده است: پیرو بخشنامه های ۷۷۷۵/۲۰۰ مورخ ۱۹/۳ / ۱۳۸۹، شماره ۳۳۵۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۱ / ۱۳۸۹ و شماره ۱۹۷۸/۲۰۰ مورخ ۱۵/۲ / ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه قراردادهای سه جانبه مسکن مهر و همچنین قرارداد تعاونی های مسکن مهر مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، لذا موکداً یادرآور می شود با توجه به معافیت مذکور در کسر و ایصال مالیات علی الحساب در پرداخت های انجام شده بابت قراردادهای مذکور، در هر صورت مطالبه مالیات علی الحساب مذکور از تعاونی هابابت پرداخت به سازندگان مسکن مهر موضوعیت نداشته و چنانچه قبل یا پس از ابلاغ بخشنامه های مزبور نسبت به مطالبه آن اقدام شده است در صورت طرح پرونده در مراجع حل اختلاف مالیاتی مراتب معافیت مذکور اعمال گردد.

در این بخشنامه تصریح شد: در ضمن در صورت قطعیت پرونده و شکایت مؤدی در اجرای مقررات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق. م. م تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت مزبور نسبت به توقف عملیات اجرائی اقدام شود.

انتهای پیام /

ارسال نظر