|
|
کدخبر: ۱۴۶۸۱۳

عباس سلیمی با اشاره به جایگاه نامناسب امور قرآنی در وزارت ارشاد و تمرکز بر روی مسائل هنری گفت: ما مخالف هنر سالم و متعهد نیستیم اما بی توجهی به مبانی قرآنی و نقشه راهی که رهبری تبیین کردند سرنوشت نسل آینده را به خطر می اندازد.

گروه فرهنگی مشرق- عباس سلیمین خستین قاری ایرانی که توانست مقام نخست مسابقات بین المللی قرآن کشور مالزی را در سال ۱۳۵۸ کسب کند، با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری همواره با توجه به روشن بینی که دارند پاره ای ازمخاطرات راهاین ملت را زودتر از دیگران درک می کنند و به ما هشدار می دهند، اظهار داشت: سال ها قبلرهبر معظم انقلاب اسلامیدرباره مسائل فرهنگی به مسئولان هشدار دادند که مراقب شبیخون فرهنگی و تهاجمفرهنگیبیگانگان باشند چرا که بیگانگان همواره درصدد ضربه زدن به اسلام و نظام جمهوری اسلامی هستند.

تبادل فرهنگینباید ارزش های اسلامی را تهدید کند

وی با بیان اینکه ارتباط بین ملت ها و تبادل فرهنگ نباید اسلام را به حاشیه براند، خاطر نشان کرد: تبادل فرهنگی مسئله ای خوب است چرا کهاصل فرهنگ در بین ملت ها با رعایت اصول و ارزش های متقابل مبادله می شود اما در این راستا باید مراقب باشیم در قالب این تبادل فرهنگی و اعتلای امور، اصول آرمانی و ارزش های اسلامی خودمان دچار تهدید و آسیب نشود.

این استاد پیشکسوت قرآن با اشاره به ضعف های قرآنی در کشور و کم توجهی مسئولان به امور قرآنی تصریح کرد: با توجه به ایدئولوژی وساختار حکومت و مهم تر از آن چگونگی تحقق انقلاب اسلامی و اصول مترقی قانون اساسی، مسائل فرهنگی و جایگاه آن در کشور به خوبی پیش بینی و در رهنموندهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نیزبه مناسبت های گوناگون و در مقاطع مختلف تبیین شده است، اما به نظر می رسد مسئولان نمی خواهند امور را جدی بگیرند و برای رسیدن به نقطهمطلوب درفعالیت های قرآنیتلاش کنند.

بی توجهی به مبانی قرآنیسرنوشت نسل آینده را به خطر می اندازد

سلیمی با بیان اینکه عدم توجه به امور قرآنی سبب بروز مشکلات فراوانی در آینده می شود، گفت: یکی از مشکلات ما این است که آنگونه که باید متوجه این نیستیم که در قالب حرکت های خزنده ممکن است سرنوشت نسل آینده تغییر پیدا کند که در این راستا بیشترین آسیب ها متوجه جوانان است بنابراین باید از همین حالا با برنامه ریزی سعی در گسترش امور قرآنی و جذب افراد به حرکت در این عرصه داشته باشیم تا بتوانیم از این طریق شاهد پیشرفت کشور باشیم.

حرکت های فرهنگیبدون الهام گرفتن از قرآن موفق نمی شود

این قاری بین المللی قرآن با اشاره به اینکه هیچ حرکتی بدون بهره گیری از امور قرآنی نمی تواند با موفقیت همراه باشد، اظهار داشت: حضرت امام خمینی(ره) فرموده اند که قرآن کتاب انسا ن سازی است و در جایی دیگر فرموده ‎اند که قرآن کتاب انقلاب اسلامی است بر همین اساس باید توجه داشته باشیم که هیچ حرکت فرهنگی نمی تواند بدون الهام گرفتن از قرآن در این کشور موفق باشد و به طرف اهداف عالیه خود پیش رود.

سلیمی، تعریف صحیح از مبانی قرآنی را نخستین گام در جهت رسیدن به جامعه ای منطبق بر امور قرآنی دانست و ادامه داد: نخستین فعالیتی که در این راستا باید صورت گیرد این است که جامعه قرآنی یعنی نه تنها حافظان، قاریان و مفسران و مدیران قرآنی بلکه تمامی افرادی که دلشان برای قرآن می تپد، فرهنگ برگرفته از مبانی قرآنی را تعریف و تبیینوآن را به جامعه معرفی کرده ودر جای جای کشور ترویج دهند.

متأسفانه قرآن در کتاب ‎های درسی جایگاه خوبیندارد

وی به نقش رسانه ها در توسعه حرکت های قرآنی در جامعه اشاره کرد و افزود: فعالیت بعدی جامعه این است که رسانه ها و در رأس آن رسانه ملی به صورت جدی و همه جانبه به تبیین فرهنگ قرآنی بپردازد؛ دولت نیزدر فعالیت های خود به ویژه در دو وزارتخانه آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور این مسئله را جدی بگیرد چرا که گاهی شاهدیم که جوانان ما با قرآن بیگانه هستند در حالی که دانش آموزان از دوران ابتداییمسائل مقدماتی حوزه قرآن رادر مدرسه آموزش می بینند اما به دلیل اینکه آموزش هاپس از دوران ابتدایی رها می شود به طوری که قرآن جایگاه درست و تعریف شده ای در متون درسی ندارد نمی توانیم از افراد توقع داشته باشیم در دانشگاه به دنبال قرآن بیاید.

مسئولان، قرآن را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند

این استاد پیشکسوت قرآن با بیان اینکهپیاده کردن فرهنگ قرآنی در جامعه عزم ملی می طلبد، گفت: فکر می کنمجامعه قرآنی هنوز به تکلیف اصلی خود برای اینکه قرآن را سرلوحه کارها بداند و تمامی موارد را با الگوگیری از مضامین قرآن در جامعهپیاده کند دست نیافته استدر حالی که باید بدانیم قرآن در رأس تمامی امور است و برای موفقیت باید از مبانی و مضامین قرآنی استفاده کرد تا به موفقیت رسید.

سلیمی با اشاره به اهمیت گسترش امور قرآنی در جامعه خاطر نشان کرد: مسئولان باید مسائل قرآنی را برای اجرا در جامعه تعریف و تبیین و سپس برای پیاده کردن آن با عزم ملی حرکت کنند به طوری که مجلس شورای اسلامی در رابطه با تأثیرگذاری برقوانین کشور بر مبنای امور قرآنیو نظارت بر اجرایصحیح آن توسط دولت تمامی فعالیت ها را متأثر از امور الهی در نظر بگیرد.

تدبر در آیات الهی مقدمه عمل به قرآن است

این استاد پیشکسوت قرآن با بیان اینکه عمل به قرآن توسط مسئولان سبب حرکت به سوی ارتقای فعالیت های قرآنی می شود، افزود: مسئولانباید ارتباط خوبی با مردم برقرار کنند تافرهنگ قرآنی با عبور از مرز الفاظ قرآن و ورود به وادی تدبر و درک مبانیالهی در جامعه جاریشود چرا که تدبر در آیات الهی زمینه ای برای عمل به دستورات قرآنی است بر همین اساس اگر بتوانیم رفتارهای قرآنی را در جامعه تبیین کنیم به طور حتممبانی قرآنی در جامعه حکم فرما خواهد شد.

سلیمی با اشاره به اینکه مجموعه رفتارهای قرآنی می تواند فرهنگ قرآنی را شکل دهد، تصریح کرد: تمامی افراد باید با نیتخالص در امور قرآنی قدم بردارند و هیچ کسی در این رابطه توجیهی نزد خداوند نداردبنابراین همه با هم باید در این عرصه وارد شویم و اجازه ندهیم دستاوردهای انقلاب و خون شهیدان بزرگوار و زحمات کسانی که برای این انقلاب تلاش کردند تا قرآن رابه عنوان هویت خود و منشوری بی بدیل تبدیل کنند، کمرنگ شود.

ترویج فرهنگ اسلامی در صدر وظایف وزارت ارشاد / اولویتمسئولان وزارت ارشاد مسائل هنری است

وی در ادامه به نقش وزارت ارشاد در ارتقای سبک زندگی قرآنی و تحقق مطالبات رهبری اشاره کرد و گفت: ترویج فرهنگ قرآنی و اسلامی در صدر وظایف وزارت ارشاد است بر همین اساسوزارت ارشاد می تواندتأثیرگذاری بسیاریدر گسترش فرهنگ قرآن در جامعه داشته باشد اما من ضمن آرزوی موفقیت برای آقای حشمتی معاون مرکز قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فکر می کنم فعالیت های قرآنی در وزارت ارشاد در اولویت قرار ندارد و بیشتر توجه و تمرکز وزارت ارشاد بر روی مسائل هنری است که البته ما هیچ مخالفتی با هنر سالم و متعهد نداریم اما قداست و عظمت قرآن این است که بیش از آنچه تاکنون به آن پرداخته شده مورد توجه قرار گیرد.

این استاد پیشکسوت قرآن با بیان اینکه مسئولان در اختصاص بودجه هم به امور قرآنی کم توجهی می کنند، اظهار داشت: مسئولان برای بودجه مختصری که می خواهند به امور قرآنی اختصاص دهند چه فراز و نشیب هایی طی می کنند و آخر هم مشخص نمی شود که چه برنامه هایی برای تخصیص و جذب بودجه دارند به همین دلیل ممکن است فعالیت های قرآنی را با چنین تصمیم گیری هایی به حاشیه برانند.

وزارت ارشاد می تواند قرآن را در متن زندگی افراد وارد کند

این قاری بین المللی قرآن بیان داشت: وزارت ارشاد یکی از ارکان دولت جمهوری اسلامی ایران است که اگر همت و اراده کند می تواند در خدمت قرآن باشد و قرآن را نه تنها در بخش معاونت قرآن و عترت بلکه همان بخش های هنری و سینمایی رانیز با مفاهیم قرآن و تجلی آن مأنوس سازد و امور قرآنی را در دستور کار قرار دهد تا مردم را با استفاده از روش ها و شیوه های نوین با ارزش ها و مبانیقرآنی آشنا کند.

وی در خصوص دلایل در حاشیه بودن قرآن در وزارت ارشاد ادامه داد: ما تا نسبت به چیزی شناخت پیدا نکنیم و جایگاه و منزلت آن را درک نکنیم متوجه ارزش آن هم نخواهیم بود و به طور کلیاگر جایی قرآن در حاشیه بود یعنی متولیان آن بخش توفیق درک و شناخت منزلت قرآن را نداشته اند چرا که در صورت داشتن چنین معرفتی قرآن در متنو در رأس تمامی امور قرار خواهد گرفت و سایر موارد نیز در سایه سار آن مطرح می شوند.

در عمل به امور قرآنی پیشتاز باشیم

سلیمی با اشاره به نقش مردم در ارتقای امور قرآنی گفت: مردم همواره مسئولان را در ارتقای امور هدایت می کنندو همگام با مسئولان سعی در گسترش مبانی قرآنی دارند و در این سال ها به خوبی به وظایف خود عمل کردندبر همین اساسمناز مردم انتظاری ندارم و معتقدم که مردم باید از مسئولان و متولیان فرهنگی کشور انتظار داشته باشند تا به وظایف خود به خوبی عمل کنند.

این استاد پیشکسوت قرآن افزود: مردم در ارتباط با پیروزی انقلاب جلوی گلوله های رژیم ستم شاهی و پای نظامایستادند و تمامی بمباران و موشک باران ها را تحمل کردند وحتی فرزندان خود را راهی جبهه ها کردندتا از تمامیت ارضی و استقلال کشور و نظام جمهوری اسلامی دفاع کنند و هم اکنون نیز با وجود مشکلات با این سیاست ها همراهی می کنند بنابراین مسئولان وظیفه دارند به خوبی پاسخ فداکاری های مردم را بدهند تا بتوانیم در عمل به امور قرآنی به پیشتاز باشیم.

مطالبات رهبری نقشه راه مسئولان باشد

وی در پایان با اشاره به اهمیت توجه به مبانی قرآنی برای رسیدن به جامعه آرمانی، مطالبات رهبری را بهترین نقشه راه برای امور قرآنی دانستوخاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره با رهنمود های خود ما را در توسعه فرهنگ قرآنی و ترویج سبک زندگی قرآنی و مهم تر از همه تدبر در آیات الهی دعوت می کنند بنابراین ما باید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و عملیاتی کردن مطالبات ایشان گامی به سوی پیشرفت انقلاب اسلامی برداریم تا در روز قیامت در پیشگاه قرآن شرمنده پیامبر اسلام(ص) و شهیدان نباشیم.


ارسال نظر