|
|
کدخبر: ۱۴۸۰۸۰

فرصتها و چالش های دولت یازدهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی در گفتگوی تسنیم با کارشناسان - ۶

خبرگزاری تسنیم: یک کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه هر یک از مسئولان تعریف متفاوتی از اقتصاد مقاومتی دارند، گفت: برخی از وزرای کابینه فقط اقتصاد مقاومتی را در نفت می بینند و برخی دیگر فقط اسم این اقتصاد را قبول دارند.

مرتضی غضنفرنژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی و ضرورت پرداختن به آن در شرایط فعلی کشور اظهار داشت: باید تعریف صحیحی از اقتصاد مقاومتی انجام شود هم اکنون وضعیت به گونه ای شده که هر فردی چه مسئول و چه کار شناس اقتصادی هر آنچه را می داند به عنوان اقتصاد مقاومتی تعریف می کند.
* هر مسئولی یک تعریف از اقتصاد مقاومتی دارد / باید مفهوم سازی کرد
وی افزود: به عنوان نمونه آقای نوبخت سخنگوی دولت در مصاحبه های خود از اقتصاد اعتدالی سخن می گوید در حالی که اصلا چنین مفهومی در اقتصاد وجود ندارد بلکه این نوع اقتصاد همان اقتصاد کلاسیک نامیده می شود. عملا نگاه برخی از مسئولان این گونه است که قصد دارند تفکرات خود را در قالب اقتصاد مقاومتی جای دهند.
این پژوهشگر اقتصادی در همین ارتباط تأکید کرد: این درحالی است که در برخی از مواقع تعادل در اقتصاد مقاومتی فدای اجرای سیاست می شود به این معنی که در شرایطی شاید دولت مجبور شود اعتدال را در بخش خاصی در نظر نگیرد و به خاطر تحقق اقتصاد مقاومتی سیاست ویژه ای را اعمال کند.
* با اقتصاد متعارف نمی توان به اقتصاد مقاومتی رسید
وی با تأکید براینکه نظرات متفاوتی درباره اقتصاد مقاومتی وجود دارد، تصریح کرد: مشکلاتی در مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی وجود دارد که ایجاب می کند نگاه متفاوت و خوبی به این اقتصاد داشته باشیم. باید توجه داشت که در چارچوب اقتصاد متعارف نمی توان به اقتصاد مقاومتی رسید.
این کار شناس اقتصادی در خصوص ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی کشور، اظهار داشت: جهت گیری جبهه کفر و دشمنان اسلام و ایران موجب شد بحثاقتصاد مقاومتی بیشتر از گذشته مورد بحثقرار گیرد. این درحالی است که زمانی تهدید های غرب روی مسائل سیاسی بود ولی در سال های اخیر دشمن توجه ویژه ای به حوزه اقتصاد دارد.
* اقتصاد ایران آبستن حوادثگوناگون است / با مُسکن نمی توان اقتصاد را درمان کرد
غصنفرنژاد تأکید کرد: دشمن هم اکنون به این نتیجه رسیده که می تواند از طریق نقاط ضعف ایران فشارهایی را به مردم وارد کند. الآن شرایط این فشار ها مهیا شده چرا که اقتصاد ایران آبستن حوادثبسیاری است و به همین خاطر وابستگی شدید اقتصاد به خارج از کشور منجر به نوسانات متعدد در بازارهای مختلف شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه از مدت ها قبل مسئولان و مردم به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد مشکل دارد، گفت: اما در تمام این مدت برای رفع مشکلات اقتصاد ایران مسکن های کوتاه مدت تزریق شده و درمان طولانی و بلند مدت مورد غفلت قرار گرفته است.
این کار شناس اقتصادی در ادامه با تأکید براینکه اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی متفاوت است، افزود: اقتصاد ریاضتی نگاه متعارف دارد که توجه ویژه ای به سیاست های انقباضی در این نوع اقتصاد می شود ولی اقتصاد مقاومتی به معنی قطع وابستگی به کشورهای خارجی است. البته این دو اقتصاد در بسیاری از موارد با یکدیگر تضاد دارند که نشان می دهد اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی متفاوت است.
* اساساً اقتصاد مقاومتی با ریاضتی یکسان نیست / برخی ترادف های اسمی به معنای یکی بودن این دو اقتصاد نیست
غضنفرنژاد با بیان اینکه نوع نگاه در اقتصاد مقاومتی ماهیتا با اقتصاد ریاضتی ترادف دارد، گفت: اما در اساس اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی تفاوت های اساسی دارد به عنوان نمونه در اقتصاد ریاضتی هیچ وقت تأکید به قطع ارتباط با کشورهای خارجی نیست اما اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای به قطع رابطه با خارج و حمایت از تولید داخل دارد.
این پژوهشگر اقتصادی با تأکید براینکه اقتصاد مقاومتی به دنبال مقاوم سازی اقتصاد در قبال تهدیدهای خارجی برای کشور است، اظهار داشت: یکی از نقاط تضاد اقتصاد ریاضتی و مقاومتی نقش مردم در تحقق سیاست های این نوع اقتصاد ها است. چرا که در اقتصاد مقاومتی به همسان سازی مردم تأکید بسیاری شده ولی در اقتصاد ریاضتی اصلا پویایی مردم و پتانسیل نیروی انسانی مورد توجه قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: هم اکنون تفکرات اقتصادی و فرهنگی در جامعه دولتی شده و مردم نقشی برای خود در اجرای سیاست ها نمی بینند و به همین خاطر جرأت نمی کنند که در بخش های مختلف اقتصادی اقدام به سرمایه گذاری کنند. از همین رو باید نگاه مردم به اقتصاد و کار آفرینی کشور تغییر کند و مردم درگیر امور اقتصادی کشور شوند.
غضنفرنژاد با تأکید براینکه شرایط فعلی اقتصاد ایران به گونه ای است که مردم نمی دانند در کدام بازار باید سرمایه گذاری کنند، تصریح کرد: فرهنگ مشارکت در تولید و سرمایه گذاری داخلی در داخل کشور وجود ندارد و مردم نمی توانند ریسک حضور در این بازار ها را قبول کنند. از همین رو دولت باید فرهنگسازی واقعی کرده و زمینه های سرمایه گذاری ریز و درشت را برای مردم ایجاد کند.
* دولت باید انگیزه اجرای اقتصاد مقاومتی را واقعا داشته باشد
این کار شناس اقتصادی در خصوص اینکه دولت باید چه کاری برای خروج اقتصاد مقاومتی از حالت شعاری و تبدیل آن به حالت عملی انجام دهد؟ گفت: دولت باید اقتصاد مقاومتی را واقعا بخواهد و قصد اجرای آن را داشته باشد چرا که در بسیاری از سیاست های ابلاغی فقط کاغذ بازی انجام شده و مسئولان نسبت به اجرای آن ها شعار داده اند.
وی اضافه کرد: باید نقاط ضعف اصلی در اقتصاد کشور درک شود چرا که هم اکنون این اتفاق نیفتاده و دولت برای اجرای سیاست های خود تقریبا بدون تدبیر عمل می کند. بعنوان نمونه برای مدیریت نقدینگی در ماه های اخیر دولت اقدام به توزیع سبد کالا کرد ولی عدم بستر سازی مناسب برای اجرای این طرح موجب اعتراض بسیاری از مردم، کار شناسان و حتی مشاوران اقتصادی خود دولت شد.
غضنفرنژاد با اشاره به اینکه باید سهم صحیح دولت در اقتصاد مقاومتی شناخته شود، گفت: همچنین باید شناخت دقیقی از نقاط ضعف اقتصاد ایران انجام شود و در مرحله بعد دولت به صورت جدی با شناسایی نقاط ضعف به اجرای اقتصاد مقاومتی روی آورد.
* برخی وزرای دولت فقط اقتصاد مقاومتی را در نفت می بینند
این کار شناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تفکر حاکم در کابینه دولت یازدهم موافق اجرای اقتصاد مقاومتی است یا خیر؟ تصریح کرد: اگر در حوزه نفت به اقتصاد مقاومتی پرداخته شود برخی از وزرا و مشاورین دولت می گویند اقتصاد مقاومتی بسیار خوب است و باید به آن توجه کرد ولی متأسفانه در سایر بخش ها توجه چندانی به اجرای این سیاست ها ندارند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه نفتی وزیر اقتصاد و معاون برنامه ریزی رئیس جمهور توجه ویژه ای به اقتصاد مقاومتی دارند ادامه داد: اما فهم صحیح از اقتصاد مقاومتی و همت درستی برای اجرای این سیاست در دولت وجود ندارد. البته قالب افراد حاکم در دولت اقتصاد مقاومتی را پذیرفته اند ولی تعاریف متفاوتی در این زمینه مطرح می کنند.
* دولت فقط به رفع تحریم ها توجه دارد / مسئولان از اقتصاد داخلی غافل شده اند
این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: متأسفانه دولت آنقدر که روی تحریم ها تمرکز کرده توجهی به اقتصاد داخلی ندارد و همین نگاه موجب شده که آن ها حل مشکلات اقتصاد داخلی را در برداشتن تحریم ها بدانند؛ نگاه قالب در دولت به اقتصاد این گونه است که مشکلات فعلی اثرات برونزای تحریم هاست درحالی که مشکل اصلی اقتصاد ما درونی است و باید به آن توجه کرد.
وی با تأکید براینکه در برخی مواقع برخی چهره های دولت شخصا به اجرای اقتصاد مقاومتی اعتقاد دارند ولی اهتمام اجرای این سیاست ها را ندارند، درپاسخ به این پرسش که آیا با لغو تحریم ها اقتصاد مقاومتی منتفی خواهد شد؟ تصریح کرد: در شرایط لغو تحریم نوع پرداخت به اقتصاد مقاومتی طبیعتا کمرنگ می شود ولی این درست نیست چرا که اقتصاد مقاومتی راهی برای رسیده به اقتصاد اسلامی است و این نکته باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
غضنفرنژاد ضمن اشاره به اینکه هدف اصلی کشور رسیدن به اقتصاد اسلامی است تصریح کرد: باید ضعف های اساسی اقتصاد ایران بر طرف شده و بعد به دنبال طرح های جدید برای مدیریت و اصلاح اقتصاد بود. اقتصاد مقاومتی این شرایط را برای دولت ایجاد می کند که همواره آمادگی خود را حفظ کند. از همین رو باید مقاومت در اقتصاد حفظ شود تا به اقتصاد اسلامی دست یافت.
این پژوهشگر اقتصادی با تأکید براینکه اولویت کشور درحال حاضر فرهنگ است و اولیت آن اقتصاد تصریح کرد: برای قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی مشکلات فکری وجود دارد چرا که هنوز تفکرات در این موضوع درست نشده و برخی فکر می کنند باید در آمدهای نفتی قطع و مالیات اخذ شود. درحالی که مالیات در اقتصاد سالم پرداخت می شود به همین منظور باید ابتدا اقتصاد سالم شود و بعد به دنبال دریافت مالیات باشیم. از همین رو دولت باید اقتصاد را سالم سازی کند و در کنار آن نظام مالیاتی را فعال سازد.
انتهای پیام /

ارسال نظر