|
|
کدخبر: ۱۵۱۰۳۱

تسنیم بررسی می کند / تکالیف دولت در سال ۹۳ ۳۲

خبرگزاری تسنیم: دولت مکلف به مشارکت مالی ۸۵درصدی در احداثآب بندانها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری خصوصی و تعاونی شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، به منظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی های تولیدی و تشکلهای آب بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر احداثآب بندانها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ذیل برنامه های ۴۰۱۵۲ و ۴۰۲۰۱ اعتبارات مورد نیاز احداثو تکمیل طرحهای موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد(۸۵%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد(۱۵%) به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند.
مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداثشبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداثشبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.

ارسال نظر