|
|
کدخبر: ۱۵۲۳۷۴

گمرک ایران در بخشنامه های جداگانه ای به مدیران کل و مدیران اجرایی گمرکات، خواستار تعیین ارزش گمرکی خودروهای وارداتی چینی و کره ای شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران در بخشنامه ای به مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور خواستار تعیین ارزش سواری های چینی مدل SABRINA E ۱۵۰ و SENOVA و C۷۰G سال ۲۰۱۴ شد.

در این بخشنامه آمده است: در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۲۹ مورخ ۹۲.۱۲. ۲۰ کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش ۳ مدل سواری SENOVA و SABRINA ساخت چین ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده و با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

بر پایه این گزارش، در بخشنامه دیگری آمده است: در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۲۹ مورخ ۹۲.۱۲. ۲۰ کمیته مشترک گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری HYUNDAI I ۴۰ سال ۲۰۱۴ ساخت کره جنوبی ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده و با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

تصاویر دو بخشنامه گمرک درباره خودروهای وارداتی

ارسال نظر