|
|
کدخبر: ۱۵۶۱۱۹

وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی با درخواست از مردم برای انصراف از دریافت یارانه در فازدوم هدفمندی یارانه ها گفت: هدفمندی یک بسته سیاستی است و تنها افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی با دعوت از مردم برای اهدای یارانه خود جهت توسعه اشتغال، ارتقای سلامت و محرومیت زدایی گفت: ترجیح می دهم به جای به کار بردن کلمه انصراف از دریافت یارانه از کلمه " اهدا " استفاده کنم. آنهایی که از گرفتن یارانه انصراف می دهند، برای منافع ملی از منافع شخصی می گذرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه باید منادی گفتمان دفاع از محرومان باشیم اظهارداشت: طرح هدفمندی یارانه ها یک بسته سیاستی است و مردم نباید تصور کنند هدفمندی یارانه ها فقط افزایش قیمت های حامل های سوخت است و اگر این وجوه برای مردم تشریح شود آنها آمادگی بیشتری برای همراهی پیدا خواهند کرد.

ربیعی افزود: نکته دیگر در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اختصاص منابع حاصل از هدفمندی به مصارف خاص است. اما اینبار برای مصارف خاص هدفگذاری شده و منابع با قانون گرایی و انضباط مالی دولت صرف اهدافی نظیر ارتقای سطح سلامت و کاهش سهم مردم در هزینه های درمانی خواهد شد.

وی یادآور شد: این نکته مهم است آنانکه برای کوتاه مدت از منفعت شخصی خود می گذرند و یارانه شان را اهداء می کنند منفعت درازمدت کسب می کنند چرا که گذشتن از دریافت یارانه انصراف نیست و سرمایه گذاری است؛ سرمایه گذاری برای بهتر شدن بهداشت، اشتغال و آینده فرزندانمان است و اگر از منافع کوتاه مدت شخصی نگذریم زیان های بزرگی را متحمل خواهیم شد. به همین جهت است که می گویم گذشتن از نفع کوتاه مدت و سرمایه گذاری برای نفع درازمدت به نفع همه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در مرحله اول سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه توزیع شده است گفت: این منابع با توزیع همگانی در واقع غیرهدفمند توزیع شد و اگر می شد این پول هدفمندتر صرف هزینه های اشتغال و درمان و توانمندسازی خانواده شود، بسیاری از افراد جامعه از چرخه فقر و محرومیت رهایی می یافتند.

ربیعی افزود: یکی از اهداف طرح هدفمندی، هدفمند عمل کردن است یعنی اینکه باید یارانه به افراد هدف مشخص برسد. وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در توزیع یارانه افزود: در برزیل مشاهده کردم که دولت فقط به ۱۵ درصد از مردم جامعه یارانه می دهد، یعنی هدفمند عمل می کند و می داند چه کسانی بیشتر استحقاق حمایت دارند.

وی تاکید کرد: یکی از موارد آسیب پذیری فقدان امنیت غذایی است که دولت برای تامین امنیت غذایی جامعه طرح و برنامه دارد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: امکان ادامه مسیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به شیوه کنونی به هیچ عنوان میسر نیست و نمی تواند به گروه های آسیب پذیر کمک کند و باید این منابع حاصل از هدفمندی به دقت طرح محرومیت زدایی توسعه اشتغال و سلامت شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمیته امداد را یک نهاد مهم برای کمک به توانمندسازی خانواده ها دانست و گفت: یکی از وظایف اصلی ما در جامعه باید این باشد که اجازه ندهیم گفتمان دفاع از محرومان فراموش شود و از اینرو بود که حضرت امام همواره در گفتگوهای خود با جامعه به رسیدگی به محرومان تاکید داشت و ما نباید اجازه بدهیم که صدای توجه به محرومیت کم شود و باید منادی گفتمان دفاع از محرومان باشیم.

وی به تجربه کشورهای توسعه یافته در فرآیند توسعه اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: امروزه اینگونه کشورها نیز به بحثرفاه و عدالت و نهادسازی برای تامین رفاه مردم باز گشته اند، چرا که فقر و استضعاف و ناتوانی یک امر ذاتی نیست بلکه آنچه که رخ می دهد ناشی از الگوهای برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی است.

ربیعی خاطرنشان کرد: رویکرد برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی باید به گونه ای باشد که به کاهش محرومیت منجر شود و ما در بحثهدفمندی به این سمت حرکت می کنیم و تلاش می کنیم برنامه ریزی به سمت محرومیت زدایی و توانمند سازی حرکت کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد و ترویج روحیه خیر جمعی به کمک نهادهای قوی مردمی را مورد تاکید قرار داد و افزود: دولت به تنهایی قادر به رفع همه مشکلات نیست، بلکه ما باید نهادهای قوی ایجاد کنیم تا روحیه خیر جمعی در جامعه گسترش یابد و در این رهگذر باید از سنت های اسلامی و ایرانی بهره گرفت.

ارسال نظر