|
|
کدخبر: ۱۵۹۰۳۴

هیئت وزیران قیمت های جدید خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی ۹۳-۹۲ را تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب هیئت وزیران قیمت خرید تضمین برگ سبز چای در سال زراعی ۹۳-۹۲ برای درجه یک و دو به ترتیب معادل هجده هزار و ده هزار ریال و قیمت فروش برگ سبز چای درجه یک و دو به خریداران برگ سبز چای معادل سی و سه درصد قیمت خرید تضمینی تعیین شد.

یادآور می شود، قیمت هر کیلوگرم برگ سبز چای در سال گذشته به ترتیب درجه یک و دو، ۱۲ هزار و ۷۰۰۰ هزار ریال بود که امسال با افزایش حدود ۵۰ درصدی، رقم مناسبی تصویب شده است.

ارسال نظر