|
|
کدخبر: ۱۶۰۶۴۶

غلامحسین ابراهیمی دینانی که چهره برجسته ای در فلسفه و حکمت محسوب می شود، دستی نیز در شعر دارد و هر از گاهی غزل سرایی می کند که البته در جایی منتشر نمی شود.

گروه فرهنگی مشرق، «غلامحسین ابراهیمی دینانی» جزو شاگردان مبرز امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی(ره) محسوب می شود و اندیشه های خود را مدیون علامه می داند.

او می گوید: «علامه فهمیدند که من شعر هم می گویم، یک روز از من سؤال کردند و من نیز تصدیق کردم ولی ایشان صراحتاً گفتند که فعلا شعر نگو! من دلیلش را پرسیدم و علامه گفتند که چون فلسفه می آموزی، ذهنت تخیلی می شود.»

دینانی پس از یک دهه تلمذ نزد علامه طباطبایی و سال ها مطالعه و تدبر اکنون به چهره ماندگار فلسفه ایران بدل شده و یکی از برجسته ترین اساتید فلسفه اسلامی است. وی گاه گاهی شعر هم می گوید که یکی از این اشعار منتشر نشده در پی می آید:


کجایی ای حبیب امشب به کویَت من سفر کردم

نمی دانی چه ها با این دل شوریده سر کردمچه شب ها بود آن شب ها چه شب امشب نمی دانم

نمی پرسی بما چون شد شبی را تا سحر کردمبه رسوایی کشید امشب جنون دل که من او را

به کویت بردم و دیوانه را دیوانه تر کردمبه بستان خیال دوست خوش در سیر و پروازم

چه غم باشد اگر کنج قفس سر زیر پر کردمصفای عشق را نازم که مستی می دهد دل را

خماری ها ز سر بیرون من از این رهگذر کردمبه خونخواری خلایق نسبتم دادند چون هر دم

ز سوز اندرون دامن به خونِ دیده تر کردمشعر مذکور در ارج نامه غلامحسین ابراهیمی دینانی تحت عنوان «سالک فکرت» درج شده است و در بیست وهفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ارائه می شود.

ارسال نظر