|
|
کدخبر: ۱۶۰۸۰۶

خبرگزاری تسنیم: ذخیره سازی مازاد مایحتاج مورد نیاز یک خانواده یک «اصل» فراموش شده در سبک زندگی مدرنیته است. آیا در زندگی مدرنیته مفاهیمی مانند «صرفه جویی» و «ذخیره سازی» هم معنایی دارد؟

خانواده های قدیمی با تولید بخشی از نیازهای روزمره خود با مفهوم «ذخیره سازی» نیز به خوبی آشنا بودند.: ذخیره سازی مازاد مایحتاج مورد نیاز یک خانواده یک «اصل» فراموش شده در سبک زندگی مدرنیته است. آیا در زندگی مدرنیته مفاهیمی مانند «صرفه جویی» و «ذخیره سازی» هم معنایی دارد؟

ارسال نظر