|
|
کدخبر: ۱۶۳۱۹۲

وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به سران سه قوه، مهمترین ایراد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تعارض با ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و اهداف و سیاست های این برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرایط اقتصادی و کسب و کار روز دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی در نامه ای به سران سه قوه که رو نوشت آن به معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی ریاست جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری هم ارسال شده است، گفت: از دیگر تعارض های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعارض و ناسازگاری بخشی از مواد این قانون با برخی از معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون شیکاگو، حاکم بودن رویکرد امنیتی، کیفری و قضایی به رویکرد پیشگیرانه، مشکلات اجرایی خاص ناظر بر تداخل و تعدد متولیان اجرایی و تشدید نامناسب مجازات و عدول از اصل شخصی بودن مجازت ها است.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که با هدف رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ شده است به لحاظ منطبق نبودن با شرایط اقتصادی روز دارای ایراداتی است.

وی تاکید کرد: همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰ / ۹۲ با کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی از جمله ماده ۳۵ کنوانسیون شیکاگو مغایرت دارد.

این عضو کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه بیان کرد: قانون یاد شده، در حوزه های مختلف اقتصادی موانع و چالش هایی را موجب شده است که علاوه بر آثار منفی و غیرعملی مترتب بر آن در دستگاه های اجرایی، توقف، کندی و بی میلی و انتقادات شدیدی را نیز ازسوی فعالین اقتصادی درپی داشته است، این امر در بخش حمل ونقل که وظیفه اصلی جابجایی کالا و مسافر و نیز ترانزیت را که در سیاست ها بر آن تأکید گردیده، در پهنه گسترده داخلی و خارجی برعهده دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آخوندی در نامه خود تاکید کرده است: مشکلات اجرایی ناشی از قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰ / ۹۲ عدم قابلیت اجرای بند الف ماده ۲ قانون درمواردی که کالا به دلیل سرقت، آتش سوزی و موارد قهری قابل برگشت نیست؛ است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون جدید ایجاد تکلیف برای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تجهیز وسایل حمل ونقل جاده ای و شناورها به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت برمبنای مسافت طی شده، درحالیکه قانون مذکور ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجراست، ولی پیش زمینه استفاده از وسایل مذکور از حیثمشخصات فنی، روش کار و کنترل، هزینه و مدت نصب و استانداردهای مربوطه معلوم نشده است.

ارسال نظر