|
|
کدخبر: ۱۶۷۴۰۴

شورای عالی شهرسازی و معماری تصمیم کمیسیون ماده پنج مورخ ۲۱ شهریور ۹۱ و مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری مورخ ۷ دی ۹۱ در خصوص کاخ مروارید را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه دیروز مصوب کرد: درخصوص مجموعه کاخ مروارید با توجه به تبصره یک ماده واحده و تبصره ۲ قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی کشور مورخ ۲۶/۱۱ / ۱۳۶۴ و بند های ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراثفرهنگی و قانون منع فروش و واگذاری اراضی با کاربری غیر مسکونی برای امر مسکن، تصمیم کمیسیون ماده پنج مورخ ۲۱/۶ / ۹۱ و مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۰/۷ / ۹۱ لغو و مراتب در آینده مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

در ادامه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری آمده است: با توجه به انطباق حریم مجموعه کاخ مروارید بر محدوده ملکی طبق ضوابط طرح تفصیلی و به جهت حفظ یکپارچگی مجموعه، صیانت و حفاظت از کل اراضی مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ شامل ساختمان ها، استخر، دریاچه مصنوعی، میدان سوارکاری، جنگل مصنوعی، زمین تنیس، زمین گلف، فرودگاه و باغ مشجر شرقی توسط سازمان میراثفرهنگی الزامی است.

همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب کرد: در خصوص باغات تثبیت شده کرج، با توجه به هجمه تخریب و تغییر کاربری های انجام پذیرفته و به جهت جلوگیری از تبدیل باغات؛ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری بر باغات تثبیت شده و کلیه پلاک هایی که بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز و آرای کمیسیون ماده ۱۲ باغ می باشند لازم الرعایه بوده و جایگزین ضوابط و مقررات طرح جامع راهبردی ساختاری و طرح تفصیلی در پهنه باغات می شود.

همچنین مقرر شد کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری، ضوابط و مقررات کلیه عرصه های سبز و باز شهر کرج را در ضوابط و مقررات طرح جامع ساختاری و راهبردی و طرح تفصیلی با رویکرد حفظ حداکثری پهنه های مذکور مورد بازنگری قرار داده و نتیجه به شورا ارائه گردد.

شورای عالی شهرسازی و معماری همچنین مصوب کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات مکرر ایشان بر حفظ باغات و جلوگیری از " تبدیل فضای سبز به آهن و سیمان " طی مکاتبه ای با معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح ضمن تآکید بر ضرورت التزام عملی و تمکین به قوانین مرتبط با صیانت از منابع طبیعی، محیط زیست و میراثطبیعی، فرهنگی و تاریخی توسط نیروهای مسلح یادآوری شده و موضوع تبدیل باغات کرج به معاونت یاد شده منعکس شود.

کاخ مروارید یا کاخ شمس یکی از بناهای ارزشمند دوران معاصر است که به واسطه ساخت آن توسط بنیاد فرانک لوید رایت در ایران شهرت جهانی دارد. این اثر در سال ۱۳۸۲ به شماره ۷۰۶۷ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و تا اوایل دهه ۸۰ به عنوان موزه و با نام مجتمع اردویی تفریحی شهید فهمیده مورد بازدید عموم قرار می گرفت.

ارسال نظر