|
|
کدخبر: ۱۶۹۸۵۴

معاون ربیعی اعلام کرد:

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اعلام کرد: امسال دولت ۲۴۰۰ میلیارد تومان یارانه برای امنیت غذایی درنظرگرفته که قرار است این مبلغ درقالب ۵ نوبت سبد کالا بین جامعه تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) - حدود ۱۱ میلیون نفر - توزیع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری با اعلام اختصاص ۲۴۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت برای یارانه امنیت غذایی گفت: برنامه های رفاهی و فقرزدایی می تواند برای کشور ایجاد ثروت کند و امسال دولت ۲۴۰۰ میلیارد تومان یارانه برای امنیت غذایی در نظر گرفته که قرار است این مبلغ در قالب ۵ نوبت سبد کالا بین جامعه تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) توزیع شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: باید به مسئله فقر و آسیب های موجود در جامعه به عنوان فرصتی که می تواند تحولی در جامعه ایجاد کند، نگاه کنیم. به طور مثال می توان به مدیران گفت که اگر بخواهید فقر را حل کنید و گستره آسیب ها را کاهش دهید، باید بودجه ها را شفاف کنید؛ همچنین چنانچه به تحولات اقتصادی دنیا نگاه کنید می بینید که جنبش های فقرزدایی در اروپا عامل ایجاد پارلمان ها بودند. از طریق ایجاد برنامه های فقرزدایی در شهرهای خود می توانیم رفتار نظام اداری خود را اصلاح کنیم.

وی افزود: برنامه های رفاهی و فقرزدایی بنا به شرایط استان ها و شهرها طراحی می شوند و در این طرح نوع فقر و میزان گستره آن شناسایی خواهد شد. این مقام مسئول در وزارت کار تصریح کرد: این درست است که یارانه حق همه ایرانی هاست، ولی این واقعیت را باید پذیرفت که یارانه باید به افراد مسحق تر داده شود. اگر سیستمی ایجاد شود که مردم و دولت اعتماد داشته باشند که اینها به مسحق ترین ها می رسد مردم نیز از این اقدام استقبال خواهند کرد.

میدری ادامه داد: اگر این وظیفه بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شود، پیشنهاد ما دریافت سبد کالا از سوی جامعه آسیب پذیر و کسانی که از حداقل های زندگی برخوردار نیستند، است.

معاون وزیر کار با بیان اینکه سال گذشته به ۵۰ میلیون نفر به ارزش ۱۶۰۰ میلیارد تومان سبد کالا داده شد ادامه داد: در توزیع سبد کالا بسیاری هم بودند که می گفتند به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و بهزیستی سبد کالا داده نشد و این نوعی احساس تبعیض بین مردم ایجاد کرد. در همه کشورها گفته می شود که اول کودکانی که تغذیه مناسب ندارند باید سیر شوند.

وی تاکید کرد: در ایران ۸۰۰ هزار کودک توسط وزارت بهداشت شناسایی شدند که این شرایط را دارند و از سبد کالا بهره ای نبردند. این نکته ای است که باید در مرحله بعد مورد توجه قرار بگیرد و افرادی که مستحق هستند سبد کالا دریافت کنند و رییس جمهور اعلام کرد که در مرحله اول ۱۱ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی دریافت خواهند کرد.

ارسال نظر